Θέσεις εργασίας στην CITYCOM I.S.

Η CITYCOM I.S. προσφέρει δυνατότητες σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας.
Με αφορμή την συνεχή ανάπτυξη της CITYCOM I.S. υπάρχει διαρκώς η ανάγκη για αναζήτηση ανθρωπίνων πόρων με όραμα αλλά και διάθεση για την προσωπική και την εταιρική εξέλιξη.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ   WEB DEVELOPER
WEB DEVELOPER ASP, ASP.NET
23/9/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ   ANDROID DEVELOPER
ANDROID DEVELOPER
7/12/2019