SMART P.O.D.

THE ART OF POD
Το SMART P.O.D είναι μια πρωτοποριακή και απολύτως εξατομικευμένη λύση, αναπτυγμένη από την CITYCOM I.S.
Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, με σκοπό τη δημιουργία ενός δυναμικού διαχειριστικού εργαλείου που προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και ασφάλεια. Σήμερα το SMART P.O.D. καλύπτει τις ανάγκες σε μία από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρίες στην Β.Ελλάδα [AMF - (IKEA DELIVERIES)].

Σύνδεση SMART POD με άλλα συστήματα POD.
Το SMART POD έχοντας μία πλήρη καταγραφή σε δεδομένα που αφορούν την ολοκληρωμένη πληροφόρηση με στοιχεία όπως ψηφιακή υπογραφή, ημερομηνία & ώρα αυτής, στίγμα του σημείου του χειριστή για κάθε κατάσταση εντολής, φωτογραφικό υλικό σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, σήμερα παρέχεται με εξειδικευμένα εργαλεία που δημιουργούν γέφυρες διασύνδεσης και με άλλα POD CRM για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω της SMART POD CMS εφαρμογής.

P.O.D Για εταιρίες Μεταφοράς/Διανομής

Ψηφιοποίηση των εγγράφων της μεταφοράς.
Η ψηφιοποίηση των εγγράφων φορτωτικής/μεταφοράς είναι η καινοτομία που αλλάζει την ταχύτητα, τον έλεγχο και απλοποιεί τις διαδικασίες εποπτείας κάθε μεταφοράς. Με έμφαση την ευκολία, ικανοποιεί μία μικρή αλλά και μία μεγάλη εταιρία, πάντα με την ίδια άνεση στην κατανόηση των δεδομένων της.

P.O.D. Για εταιρίες συναρμολόγησης

Ψηφιοποίηση των εγγράφων της συναρμολόγησης
Πρόκειται για ένα σύστημα που ελέγχει τις βασικές ανάγκες της συναρμολόγησης, και την ελεγχόμενη ολκολήρωση έργου με γνώμονα πάντα τον πραγματικό χρόνο διεκπαιρέωσης των εργασιών σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης.

SMART POD CMS

Όλη η εικόνα διαδικασιών live !
Η καρδιά του συστήματος SMART P.O.D.
Σχεδιασμένο για να καλύψει όλες τις ανάγκες ελέγχου/εποπτείας σε πραγματικό χρόνο.
Πρόκειται για μία πλατφόρμα που δίνει την δυνατότητα είτε στους μεταφορείς - παραλήπτες / συναρμολογητές να έχουν μία πλήρη εικόνα και έλεγχο των εργασιών με στοιχεία πρόσβασης
Ψηφιοποιεί κάθε παραστατικό με την υπογραφή του πελάτη κρατώντας την ώρα άφιξης, παράδοσης-συναρμολόγησης και υπογραφής απεικονίζοντας λεπτομερώς και το στίγμα GPS.

ΓΙΑΤΙ SMART P.O.D.

Ό,τι φαντάζεστε το κάνουμε εφαρμογή, software, website, SMART P.O.D.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και τις κατάλληλες γέφυρες γίνεται σύνδεση και καταχώρηση ψηφιοποιημένα όλων των εργασιών μίας εταιρίας μεταφορών, διανομών ή συναρμολόγησης ή συνδυαστικά.
Με έμφαση την ευκολία, ικανοποιεί μία μικρή αλλά και μία μεγάλη εταιρία, πάντα με την ίδια άνεση στην κατανόηση και διαχείριση των δεδομένων της.
Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα απλό εργαλείο, αλλά ένα πολυσύνθετο σύστημα το οποίο να μπορεί να οργανώνει και να καταχωρεί με μηδαμινό έλεγχο από την πλευρά του διαχειριστή όλες τις εργασίες/εντολές μεταξύ δύο ή και παραπάνω αποθηκών / παραρτημάτων της εταιρίας.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατανοεί και ομαδοποιεί ,έξυπνα, πολλά τιμολόγια / κινήσεις με συγκεκριμένο παραλήπτη ή ακόμη και κέντρο διανομής ώστε να μην επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία στον πελάτη. Η ενημέρωση πραγματοποιείται στο κεντρικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο (εφόσον υπάρχει συνδεσιμότητα με τον πάροχο κινητής) με πλήρη ανάλυση και καταγραφή των δεδομένων (Ψηφιοποίηση υπογραφής, Φωτογραφηση προϊόντων, Καταγραφή πληροφοριακών στοιχείων όπως ημερομηνία, ώρα άφιξης/υλοποίησης, και στίγμα σε κάθε στάδιο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα τότε όλες οι διαδικασίες καταγράφονται και στέλνονται στο κεντρικό σύστημα όταν αποκατασταθεί η συνδεσιμότηττα με τον πάροχο της κινητής ή υπάρξει σύνδεση Wi-Fi.

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (POD ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ )

Στην CITYCOM I.S. το πετυχαίνουμε αυτό γιατί:
Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη εφαρμογή στο είδος της.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος δεν περιορίζει το σύνολο των τερματικών. Η χρήση της εφαρμογής μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από εκατοντάδες χρήστες χωρίς να επιβαρύνεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της.
Στήνεται σε dedicated server με επεξεργαστική ισχύ όση απαιτείται και σύμφωνα με το μέγεθος των τερματικών.
Μπορεί να καλύψει άρτια της ανάγκες μίας μικρής εταιρίας με 2 POD αλλά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και έκπτωση στην λειτουργία σε ένα σύστημα μίας εταιρίας με 200 POD

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ (ERP)

Με την πολυετή εμπειρία μας, και την δυνατότητα εξέλιξης των εργαλείων που χρησιμοποιούμε σήμερα παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται σε ταχύτατες αμφίδρομες ενημερώσεις τόσο του εμπορολογιστικού σας προγράμματος από τo SMART P.O.D. CMS όσο και της Ε/Λ εφαρμογής σας στο SMART POD CMS σε πραγματικό χρόνο!

SMART POD CMS

Στην CITYCOM I.S. έχουμε προσαρμόσει στο απόλυτο όλες τις διαδικασίες διαχείρισης, συνδέοντας πλήρως τις διαδικασίες με αναλυτική απεικόνιση σε σχέση όλων των εργασιών και των πληροφοριών.
Πρόκειται ίσως για την πιο ευέλικτη εφαρμογή που προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες.
Μέσα από την εφαρμογή παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των εργασιών, τις καταστάσεις των εντολών, τις θέσεις των οδηγών/συναρμολογητών (σε πραγματικό χρόνο).
Επίσης μπορείτε να εκτυπώσετε το ηλεκτρονικό παραστατικό , να έχετε μία συνοπτική εικόνα της θέσης κάθε οχήματος, το σύνολο των εντολών που ολοκληρώθηκαν / ακυρώθηκαν και πολλά άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

SMART CMS KPIS'

Ίσως απο τα πολυτιμότερα εργαλεία μίας μεγάλης εταιρίας με μεγάλο όγκο δεδομένων
Στατιστικά ανά χρονική περίοδο των εργασιών, του πλήθους των πελατών, του κόστους αντικαταβολής, του συνόλου του όγκου, βάρους και λοιπών χαρακτηριστικών που είναι εφικτό να προστεθούν ανά περίπτωση .
Σε όλα τα ανωτέρω είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για στατιστική χρήση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Με την εξελιγμένη χρήση των τεχνολογιών υπάρχει μία εκτενής απεικόνιση της θέσης του τερματικού (SMART P.O.D.)
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρέχεται η ενημέρωση του στίγματος της πραγματικής θέσης των οχημάτων
Το σύστημα SMART P.O.D. είναι ένα σύστημα ελέγχου στόλου σε πραγματικό χρόνο, με βάση την τεχνολογία GPS και GSM. Μέσω των ποικίλων αναφορών και επεξεργασίας με εργαλεία που είναι εφικτό να δημιουργηθούν είναι δυνατή η βελτιστοποίηση των δρομολογίων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ταχύτητας τους, καθώς και η δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος. Το σύστημα είναι εύκολο στον χειρισμό και έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα που δεν έχουν μεγάλη γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αποδεδειγμένη ασφάλεια και μείωση των εξόδων στις μεταφορές!

SMART P.O.D.-CMS CHAT

Με το σύστημα SMART P.O.D CHAT είναι εφικτή η αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων ενημερωτικών από και προς τους οδηγούς/συναρμολογητές από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (CMS)
Χωρίς να απαιτείται χρήση άλλης υπηρεσίας ή εφαρμογής με extra χρέωση χρήσης.
H χρήση της υπηρεσίας CHAT είναι δωρεάν !

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ SMART P.O.D.

1) Είναι CUSTOMIZED - Παρέχει απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες σας
2) Είναι πολυγλωσικό , υποστηρίζει 6 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Βουλγάρικα, Γερμανικά και Τούρκικα
3) Ψηφιοποίηση υπογραφής με την καταγραφή επιπλέον πληροφοριακών στοιχείων όπως ημερομηνία, ώρα, και στίγμα (Longitude,Latitude)
4) Ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες με smart διαχείριση αποστολών σε περιπτώσεις μή ποιοτικού σήματος παρόχου κινητής.
5) Λειτουργεί και χωρίς σύνδεση παρόχου κινητής!
6) ON THE FLY ενημέρωση ΝΕΩΝ καταστάσεων εντολών
7) Δυνατότητα εγκατάστασης σε tablet 7" - 11" μέχρι και σε κινητά (προτείνεται τουλάχιστον 5" με ελάχιστες απαιτήσεις σε έκδοση android 5 ) !

Επικοινωνία

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Γεια σας, ονομάζομαι: και εκπροσωπώ την εταιρία: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μου στο: ή μέσω email: Αν ήθελα να περιγράψω τι κάνουμε, θα έλεγα: και ενδιαφέρομαι για τα ακόλουθα:
Το μήνυμά σας έχει σταλεί
Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην αποστολή